Służebność przesyłu Łódź

ograniczone prawa rzeczowe, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Napisz do nas Zadzwoń do nas

Służebność przesyłu Łódź

Napisz do nas Zadzwoń do nas

Służebność przesyłu Łódź

1. Służebność przesyłu

Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na nieruchomości.  Służebność przesyłu daje przedsiębiorstwu przesyłowemu prawo umiejscowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomości ich właścicieli. Służebność przesyłu jest odpłatna - odszkodowanie za służebność przesyłu. Służebność przesyłu daje między innymi prawo do korzystania z części nieruchomości w celu usuwania awarii, konserwacji, modernizacji urządzeń przesyłowych. (Jaka jest cena za ustanowienie służebności przesyłu w kontekście KC? - skontaktuj się z nami).


2. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest rekompensatą płaconą przez przedsiębiorstwo przesyłowe dla właściciela nieruchomości za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego tj. bez umowy czy decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy z 12.03.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r., Nr 10, poz. 64).
W świetle ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego wydanie decyzji administracyjnej regulującej prawo do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe może przekreślić możliwość otrzymania ww. wynagrodzenia oraz przekreślić możliwość ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest służebność przesyłu.
W przypadku, gdy nie została wydana decyzja administracyjna stanowiąca podstawę do lokalizacji inwestycji dotyczącej urządzeń przesyłowych właściciel nieruchomości może domagać się od właścicieli tych urządzeń przesyłowych (przedsiębiorstw przesyłowych wodociągowych , energetycznych, ciepłowniczych) jednocześnie odpłatnego ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest służebność przesyłu, która obejmuje wynagrodzenie na przyszłość oraz wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za 10 lat wstecz (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych) lub za 3 lata wstecz (w przypadku podmiotów gospodarczych – osób fizycznych, osób prawnych lub innych podmiotów).


Piotr Fidala
rzeczoznawca majątkowy Łódź 2015r.

Jak ustanowić służebność przesyłu

Służebność przesyłu -etap 1.

Właściciel nieruchomości chcąc ustanowić służebność przesyłu powinien ustalić kto jest właścicielem urządzeń przesyłowych. Przedsiębiorstwa przesyłowe są właścicielami urządzeń przesyłowych, gdy te są wpisane w ich majątek.

Służebność przesyłu -etap 2.

Kolejnym krokiem w staraniach ustanowienia służebności przesyłu jest zbadanie stanu prawnego nieruchomości –konkretnie działu III księgi wieczystej nieruchomości - czy w dziale III księgi wieczystej nie ma ujawnienia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości np. poprzez służebność przesyłu lub ujawnienie decyzji administracyjnej stanowiącej podstawę do korzystania z nieruchomości.

Służebność przesyłu -etap 3.

W przypadku braku takich wpisów w dziale III księgi wieczystej można wystąpić do przedsiębiorstwa przesyłowego z pismem, w którym właściciel nieruchomości zwraca się z wnioskiem o podanie na jakiej podstawie prawnej na nieruchomości zostały posadowione urządzenia przesyłowe.

Służebność przesyłu -etap 4.

Jeśli przedsiębiorstwo przesyłowe nie wskaże podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości to właściciel nieruchomości powinien zażądać podjęcia negocjacji w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest służebność przesyłu na nieruchomości. W takim przypadku dobrze jest posiadać chociażby wstępną opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości tego prawa - operat szacunkowy określający wartość prawa służebności przesyłu. Gdy strony dojdą do porozumienia w zakresie ustalenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego - służebność przesyłu - to w dalszej kolejności strony powinny udać się do notariusza w celu ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.

Służebność przesyłu -etap 5.

Dopiero w przypadku odmowy zawarcia umowy istnieje możliwość ustanowienia służebności przesyłu na drodze sądowej. W takim przypadku należy wystąpić do sądu z wnioskiem (nie mylić z pozwem) o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebność przesyłu Łódź.

Służebność przesyłu -etap 6.

W przypadku sądowego ustalenia prawa służebności przesyłu na pewno będzie konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego geodety, który powinien sporządzić mapę do celów prawnych z zaznaczeniem obszaru i przebiegu infrastruktury technicznej jako podstawę ustalenia ograniczonego prawa rzeczowego- służebność przesyłu. Powyższa mapa jest niezbędna dla sądu wieczystoksięgowego w celu ujawnienia tej służebności przesyłu w dziale III księgi wieczystej.
Koniecznym dowodem w sprawie będzie też opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego do spraw szacowania nieruchomości, który powinien wypowiedzieć się o wysokości wynagrodzenia należnego właścicielom nieruchomości za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
Dodatkowo sprawa może się komplikować jeżeli pomiędzy stronami zaistnieje spór co do powierzchni ograniczonego korzystania z nieruchomości obejmującej np. szerokość strefy ochronnej dla danego urządzenia przesyłowego. Wtedy często powołuje się w sprawie biegłego specjalistę do spraw urządzeń przesyłowych danego rodzaju na okoliczność ustalenia szerokości strefy ochronnej niezbędnej do korzystania z urządzeń przesyłowych w celu ich konserwacji, usuwania awarii czy modernizacji.


Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż sprawy sadowe dotyczące służebności przesyłu wymagają fachowej obsługi. Przed wystąpieniem na drogę sądowa należy również przeanalizować czy przedsiębiorstwu przesyłowemu nie będzie przysługiwał zarzut zasiedzenia służebności przesyłu. Problematyka zasiedzenia służebności przesyłu przez przedsiębiorstwa przesyłowe jest tematem złożonym i wymaga osobnego omówienia przez kancelarie prawną w innym artykule.

Piotr Fidala
rzeczoznawca majątkowy Łódź 2015r.

Polecane linki

             

Dane rejestrowe

REE Wycena Nieruchomości Piotr Fidala
91-362 Łódź, ul. Zgierska 240 m. 44
NIP: 726-245-38-93
REGON: 363994864
506-56-00-30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Our website is protected by DMC Firewall!