Wycena nieruchomości Łódź

wycena dla banków, wycena dla sądów

Zamów wycenę - mailowo Zamów wycenę - telefonicznie

Na pytania "Ile kosztuje wycena nieruchomości?", "Ile kosztuje rzeczoznawca majątkowy?", a w zasadzie "Jaka jest cena za operat szacunkowy?", trudno udzielić natychmiastowej odpowiedzi. Zróżnicowanie rynku, różnorodność stanu nieruchomości powoduje, że niemożliwym staje się wycena nieruchomości online, a także stworzenie przez rzeczoznawcę majątkowego stałego cennika swoich usług z podziałem na grupy nieruchomości, aby łatwo odpowiedzieć na pytanie "ile kosztuje rzeczoznawca?". Czy zatem kalkulator wyceny nieruchomości w rzeczywistości mógłby przedstawić wartość rynkową nieruchomości? Jedną z cech rynku nieruchomości jest wymóg fachowej obsługi, nie jest to wymóg ustawowy lecz wymóg rynku. Zatem tworzenie różnego rodzaju automatów określających wartość nieruchomości, może powodować więcej szkód niż pożytku dla uczestników rynku.

Przed podaniem ceny za operat szacunkowy określający wartość nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy powinien otrzymać podstawowe dane o nieruchomości, takie jak:

  • nr księgi wieczystej,
  • powierzchnię,
  • informację o lokalizacji,
  • w miarę szczegółowy opis rodzaj zabudowy występującej na nieruchomości (rok zabudowy-dekada, rodzaj zabudowy, konstrukcja).

Rzeczoznawca majątkowy tworząc operat szacunkowy określający wartość nieruchomości powinien najpierw dokonać oględzin przedmiotu wyceny. Jest to niezwykle istotny element, gdyż operat szacunkowy to dokument w który rzeczoznawca majątkowyprzekazuje informację o wartości, informuje rynek o potencjalnej cenie, nakładając na siebie odpowiedzialność karną i zawodową.

Piotr Fidala
rzeczoznawca majątkowy Łódź 2015r.