Wycena nieruchomości Łódź

wycena dla banków, wycena dla sądów

Zamów wycenę - mailowo Zamów wycenę - telefonicznie

Rzeczoznawca majątkowy Piotr Fidala -centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych wpis nr 6351 - specjalizuje się w wycenie nieruchomości na terenie Łodzi. Rzeczoznawca majątkowy jest ekspertem w wycenie służebności przesyłu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu.

Rzeczoznawca majątkowy Piotr Fidala posiada szeroką wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości, potwierdzoną licznymi certyfikatami ukończenia kursów organizowanych między innymi przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Oto wybrane elementy kursów rzeczoznawcy majątkowego:

-Świadectwo zdania egzaminu „Wycena nieruchomości dla potrzeb

zabezpieczenia wierzytelności bankowych” przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacyjnych Bankowości Polskiej. Świadectwo nr 244/2015, Warszawa 2015r.
-Szkolenie dla rzeczoznawców majątkowych „Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” organizowane przez Związek Banków Polskich, Warszawa 2015r.
-Szkolenie w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych „Ograniczone prawa rzeczowe” organizowane przez ŁSRM, P. Szapiro-Nowakowska, Łódź 2012r.
-Szkolenie w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych „Wybrane zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wprowadzone z dniem 26.08.2011 r. oraz informacja o zmianach dokonanych z dniem 9.10.2011 r. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.”, Łódź, 2011r.
-„Wybrane elementy budowlanego procesu inwestycyjnego. Powierzchnia budynku w procesie wyceny i obrotu nieruchomościami.”, Łódź, 2011r.
-Szkolenie w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych „Podstawy kosztorysowania robót budowlanych w zakresie przydatnym dla rzeczoznawców majątkowych” Łódź, 2010r.

Piotr Fidala
rzeczoznawca majątkowy Łódź 2015r.