Wycena nieruchomości Łódź

wycena dla banków, wycena dla sądów

Zamów wycenę - mailowo Zamów wycenę - telefonicznie

Operat szacunkowy przedstawia postępowanie dotyczące wyceny nieruchomości. Operat szacunkowy w swojej treści zawiera informacje niezbędne przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

 • Operat szacunkowy powinien zawierać określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
 • Operat szacunkowy powinien zawierać podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
 • Operat szacunkowy powinien zawierać ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
 • Operat szacunkowy powinien zawierać opis stanu nieruchomości;
 • Operat szacunkowy powinien zawierać wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
 • Operat szacunkowy powinien zawierać analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
 • Operat powinien zawierać wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
 • Operat powinien zawierać przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.
 • Operat przedstawia wartość w pełnych złotych, kwotę tą można zaokrąglić do tysięcy złotych, jeśli nie zniekształca to wyniku.
 • Operat zawiera stosowne klauzule wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny nieruchomości.
 • Do operatu szacunkowego dołącza się istotne dokumenty użyte przy wycenie nieruchomości.
 • Jednym z elementów jakie zawiera operat  jest wyciąg, jest to kompendium informacji o nieruchomości. Wyciąg umieszcza się na początku dokumentu.

Rzeczoznawca majątkowy podpisuje operat szacunkowy, zamieszczając datę i pieczęć rzeczoznawcy majątkowego. (Jeżeli operat został sporządzony przez kilku rzeczoznawców majątkowych, operat podpisują wszyscy sporządzający go rzeczoznawcy majątkowi).

Piotr Fidala
rzeczoznawca majątkowy Łódź 2015r.